هژیر توحیدی | صارم توحیدی

امتیاز دهید

هژیر توحیدی مدیرعامل شرکت جلاگستر الماس تهران

هژیر توحیدی

واردات مواد اولیه شوینده سال 1401

واردات شرکت جلاگستر در سال 1401 افزایش داشت . این افزایش ناشی از افزایش درخواست مواد اولیه از سمت کارخانجات تولید مواد شوینده بود . 

تمرکز ما روی افزایش تولید خواهد بود و برای محصولاتی که هزینه تولید آن به صرفه نباشد واردات انجام خواهیم داد . این واردات علاوه بر کارخانجات مواد شوینده به سود مردم خواهد بود ، زیرا قیمت محصول نهایی افزایش پیدا نمی کند.

هژیر توحیدی : مشکلات ارزی واردات مواد اولیه

در این زمان واردات به جز وضعیت تحریمی با مساله ارزی روبرو است . در واقع به سبب نوسانات دائم ، افزایش سریع‌ نرخ ارز ، ریسک دادوستدهای  بین المللی بین تاجران زیاد شده است . در نهایت تاجران کمتری  درپی معاملاتی مشابه معاملات‌ بین‌ المللی و واردات اجناس می باشند؛ زیرا در این‌گونه دادوستد های بزرگ چون‌که از ارز‌ نرخ بالا برخوردار‌ است‌ ، در آغاز تاجران حتما باید دارایی هنگفتی سمت خرید‌ کالا‌های‌ وارداتی داشته باشند .که همین موضوع کا را بسیار سخت و دشوا کرده است

سبد خرید